រយៈពេល១សប្ដាហ៍កម្ពុជាប្រកាសរកឃើញប្រភេទសត្វកម្រច្រើនប្រភេទនៅក្នុងដែនជម្រកព្រៃកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ) ៖ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនាកម្ពុជាបានប្រកាសរកឃើញសត្វរងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកជាច្រើនប្រភេទ ក្នុងនោះមានដូចជា សត្វ«ឈ្លូសយក្ស»ឆ្កែព្រៃ Dhole ឬក៏ Asiatic wild dog (Cuon alpinus)សត្វខ្លាលឿងមាស និងខ្លាពពក ដែលក្រសួងបរិស្ថានទោះប្រកាសថាបានរកឃើញនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា ។

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសថាបានឃើញ ខ្លាពពកស្ថិតក្នុងក្រុមជិតផុតពូជ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធសាយតេស។ ប្រភេទនេះទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងដោយសារតែការបរបាញ់ និងការបាត់បង់ទីជម្រកដែលវាធ្លាប់ស្វែងរកចំណី និងរស់នៅ។ ខ្លាពពកត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ថាជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពិភពលោក។

ខ្លាពពកចូលចិត្តរស់នៅក្នុងព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃចម្រុះ។ ខ្លាពពកជាសត្វរាត្រីចរ ច្រើនរស់នៅជាគូលើដើមឈើ។ ជាធម្មតា វាចាប់ចំណីដោយលោតពីលើដើមឈើសង្គ្រប់លើសត្វនៅដីដូចជាខ្លារខិន ដែរ។ អាហាររបស់វាមានបក្សី ពស់ ជ្រូកព្រៃ ឈ្លូស ប្រើស ស្វាជាដើម។ ខ្លាពពកប្រើក្រញ៉ាំជើងមុខមុតសម្រាប់សង្កត់ចាប់ចំណី រួចទើបខាំជាក្រោយ។ ខ្លាពពកអាចបង្កើតកូនម្តងបានពី ២ ទៅ ៤ ក្បាល បន្ទាប់ពីពពោះអស់រយៈពេលប្រហែល ៩០ ទៅ៩៥ ថ្ងៃ។

ហើយនៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ខ្លាលឿងមាស ប្រភេទសត្វកម្រនៅលើពិភពលោកមានវត្តមានក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជា នេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានឱ្យដឹងថាយោងតាមទិន្នន័យរូបភាពដែលមន្ត្រីជំនាញប្រមូលបានពីម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិពីឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យក្នុងខេត្តរតនៈគិរី មានវត្តមានសត្វខ្លាលឿងមាសដែលជាប្រភេទសត្វខ្លាកម្រនៅលើពិភពលោក។ ខ្លាលឿងមាស Asiatic golden cat (Catopuma temminckii) ជាប្រភេទមំសាសត្វមាឌតូចស្ថិតក្នុងត្រកូលខ្លាទាំង ៨ ប្រភេទ ដែលធ្លាប់មានវត្តមាន និងកំពុងបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្លាលឿងមាស ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទជិតទទួលរងគ្រោះ (NT) នៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN និងចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុសញ្ញាCITES។

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្កែព្រៃ Dhole ឬក៏ Asiatic wild dog (Cuon alpinus)ត្រូវបានបានដោយម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកម្ពុជា ជាពពួកមំសាសត្វមាឌធំ និងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទជិតផុតពូជ (Endangered) នៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN។ ឆ្កែព្រៃ រស់នៅក្នុងព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃល្បោះចម្រុះ និងព្រៃល្បោះនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិមួយចំនួននៅភូមិភាគឦសាន ភូមិភាគខាងជើង និងភូមិភាគនិរតី នៃប្រទេសកម្ពុជា។

ហើយនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា កម្ពុជាប្រកាសរកឃើញវត្តមានសត្វឈ្លូសយក្សជាលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់ខ្លួនសត្វ«ឈ្លូសយក្ស»ជាភាសាបច្ចេកទេស Large-antlered muntjac ឬ Giant muntjac (Muntiacus vuquangensis) ដែលជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះជិតផុតពូជខ្លាំងលើពិភពលោកនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN ត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជិត ៣០ ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកជំនាញបានរកឃើញលើកដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៩៤ក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងឡាវនៅតាមជួរភ្នំអាណាមដែលលាតសន្ធឹងដល់ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជា៕

 

 

4 thoughts on “រយៈពេល១សប្ដាហ៍កម្ពុជាប្រកាសរកឃើញប្រភេទសត្វកម្រច្រើនប្រភេទនៅក្នុងដែនជម្រកព្រៃកម្ពុជា

  1. Let me just get straight to the point; I saw your blog and I think you would be a great fit for our company :-). We are currently paying upwards of $70/hour for English translators. We are looking for people who are reliable, hardworking, and willing to work long-term. English fluency is preferred, and I don’t think you should have any problems with this requirement. We are an online based company from North Carolina. Interested? Apply here: https://msha.ke/freedomwithtay

  2. Okay, this might be a little bit random, but I saw your blog and had to ask, are you interested in a translation job? I know I’m a stranger but I felt like doing a good deed today by alerting a couple people that a good position has opened up here: https://msha.ke/freedomwithtay and they pay sometimes even $70/hour. Okay, they won’t always give that amount, I only made around $400 last week, but it’s part time and when times are tight, every little bit helps. Hope it helps, and my apologies if you’re not interested. Have a great day/evening!

  3. Picture this – 3 am in the morning, I had a line of fiends stretched around the corner of my block. It was in the freezing middle of January but they had camped out all night, jumping-ready to buy like there was a sale on Jordans. If you were 16 years old, in my shoes, you’d do anything to survive, right? I got good news though; I MADE IT OUT OF THE HOOD, with nothing but a laptop and an internet connection. I’m not special or lucky in any way. If I, as a convicted felon that used to scream “Free Harlem” around my block until my throat was sore, could find a way to generate a stable, consistent, reliable income online, ANYONE can! If you’re interested in legitimate, stress-free side hustles that can bring in $3,500/week, I set up a site you can use: https://incomecommunity.com

  4. Okay, this might be a little bit random, but I saw your blog and had to ask, are you interested in a translation job? I know I’m a stranger but I felt like doing a good deed today by alerting a couple people that a good position has opened up here: https://bit.ly/TranslationJobsHiring and they pay sometimes even $40/hour. Okay, they won’t always give that amount, I only made around $300 last week, but it’s part time and when times are tight, every little bit helps. Hope it helps, and my apologies if you’re not interested. Have a great day/evening!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *