ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទដែលតា (Delta)

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចេញសេចក្តីសម្រេច បន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទដែលតា (Delta) ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រយៈពេល១សប្តាហ៍បន្តទៀត។ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *