ការចាប់ខ្លួនអ្នកទោសរត់ចេញពីគុក គឺបានចំនួន៤នាក់ហើយ

អ្នកទោសម្នាក់ទៀត ក្នុងចំណោមអ្នកទោស៧នាក់ ដែលបានរត់ចេញពីគុក ខេត្តស្ទឹងត្រែង ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនមកវិញ ដែលធ្វើឱ្យការចាប់ខ្លួនអ្នកទោសរត់ចេញពីគុក រហូតមកដល់ពេលនេះ គឺបានចំនួន៤នាក់ហើយ។

 

អ្នកទោសដែលត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមកវិញនៅព្រឹកនេះ គឺជាជនជាតិឡាវ ដែលមានទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិត ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួញគ្រឿងញៀន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *