មនុស្ស១៤នាក់បានស្លាប់ បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់នៅប្រទេសស្រីលង្កា

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ(D M C) បានប្រាប់អោយដឹងថា មនុស្ស ១៤នាក់បានស្លាប់ និងម្នាក់បាត់ខ្លួន បន្ទាប់ពីមានខ្យល់បក់និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នៅទូទាំងប្រទេសស្រីលង្កា ចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមក។

យោងតាមតួលេខថ្មីរបស់ មជ្ឈ មណ្ឌលគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ(D M C) បានប្រាប់ដឹងថា គ្រួសារជាង ១០០,០០០គ្រួសារ ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ នៅក្នុងស្រុកចំនួន9 ដោយសារ អាកាសធាតុមិនល្អ ខណៈមនុស្ស ១១៤នាក់ បានផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាព និង ២២នាក់ បានរងរបួស។

ក្រសួងឧតុនិយមរបស់ប្រទេសស្រីលង្កា កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានបញ្ចាក់ថា ការប្រកាសអាសន្នពណ៌ ក្រហមត្រូវបានចេញសម្រាប់ស្រុកចំនួន ១៩ ខណៈដែលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង លើសពី ១០០មីលីម៉ែត្រ ត្រូវបានរំពឹងទុកនៅក្នុងស្រុកចំនួន ១៩៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *