ទស្សនារូបភាព៖ ពិធីដង្ហែព្រះសព សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ពីព្រះដំណាក់ ឆ្ពោះទៅតម្កល់នៅវាលព្រះមេរុ មុខវត្តបុទុមវតី រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីថ្វាយព្រះភ្លើង តាមប្រពៃណីសាសនា នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ២០២១

ទស្សនារូបភាព៖ ពិធីដង្ហែព្រះសព សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ពីព្រះដំណាក់ ឆ្ពោះទៅតម្កល់នៅវាលព្រះមេរុ មុខវត្តបុទុមវតី រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីថ្វាយព្រះភ្លើង តាមប្រពៃណីសាសនា នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ២០២១

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *