សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ការសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ «គឺមានរូបរាងជាសំពៅ»

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ការសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ «គឺមានរូបរាងជាសំពៅ» ដោយបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរវាងកម្ពុជា និងចិនតាំងពីភាគីទាំងពីរបានធ្វើដំណើរតាមសំពៅមកម្លេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *