ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ

(ភ្នំពេញ)៖ សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស  បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាប១៦ករណី ក្នុងនោះករណីប្រើប្រាស់៧ករណី និងជួញដូរ៩ករណី ដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៣៩នាក់។

របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន ៦,០៤៩ករណី ឃាត់មនុស្ស ១៣,៣១០នាក់ (ស្រី៧៧៩នាក់)៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *