សម្តេចតេជោ ប្រកាសជាថ្មី គឺមិនអនុញ្ញាតអោយមានឡាន ដែលមិនទាន់បានបង់ពន្ធបើកបរលើផ្លូវនោះទេ

សម្តេចតេជោ ប្រកាសជាថ្មី គឺមិនអនុញ្ញាតអោយមានឡាន ដែលមិនទាន់បានបង់ពន្ធបើកបរលើផ្លូវនោះទេ ដោយសម្តេចជំរុញអោយរថយន្តគ្មានពន្ធ ឡានចង្កូតស្តាំ ជ្រកក្រោមស្លាកលេខនានាត្រូវចូលមកបង់ពន្ធអោយបានត្រឹមត្រូវ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *