សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសាររំលែកមរណទុក្ខ ផ្ញើជូនលោកជំទាវ ថាក់ ឡានី ក្រោយទទួលដំណឹងថា ឯកឧត្ដម ឈុន ប៊ុនសាន ត្រូវជាស្វាមីរបស់លោកជំទាវ បានទទួលមរណៈភាព។

សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសាររំលែកមរណទុក្ខ ផ្ញើជូនលោកជំទាវ ថាក់ ឡានី ក្រោយទទួលដំណឹងថា ឯកឧត្ដម ឈុន ប៊ុនសាន ត្រូវជាស្វាមីរបស់លោកជំទាវ បានទទួលមរណៈភាព។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *