មានករណីឆេះផ្ទះ នៅតំបន់យុគន្ធរ ភូមិឆ្នុកទ្រូ ឃុំឆ្នុកទ្រូ ខូចខាតផ្ទះមួយខ្នងទំហំ៦ម×១៤ម  បណ្តាលមកពីឆេះផ្ទុះផ្ទាំងសូឡា

ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង២រសៀលនេះ មានករណីឆេះផ្ទះ នៅតំបន់យុគន្ធរ ភូមិឆ្នុកទ្រូ ឃុំឆ្នុកទ្រូ ខូចខាតផ្ទះមួយខ្នងទំហំ៦ម×១៤ម  បណ្តាលមកពីឆេះផ្ទុះផ្ទាំងសូឡា។

ម្ចាស់ផ្ទះដែលបានឆេះ មានឈ្មោះ លី ខលា និងប្រពន្ធឈ្មោះ សា យ៉ុម៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *