ទិដ្ឋភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ​ នៅកន្លែងកម្សាន្តនានាក្នុងខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសអបអរសាទរ ឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល២០២២

ទិដ្ឋភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទៅទស្សនា នៅកន្លែងកម្សាន្តនានាក្នុងខេត្តសៀមរាប នារាត្រីថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ម្សិលមិញ ក្នុងឱកាសអបអរសាទរ ឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល២០២២។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *