លោកបណ្ឌិត អ៊ុន ឃាង សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ បានបង្ហាញអត្ថបទទស្សនៈរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការរៀបចំយុវជនបន្តវេន

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃនេះ លោកបណ្ឌិត អ៊ុន ឃាង សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានបង្ហាញអត្ថបទទស្សនៈរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការរៀបចំយុវជនបន្តវេន។

អត្ថបទ «ការបន្តវេនដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ៖ ករណីបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត» មានគោលបំណងចូលរួមពិភាក្សាជុំវិញការជ្រើសរើសបេក្ខភាពរបស់បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដោយផ្តោតទៅលើការចោទសួរថា តើហេតុអ្វីបានជាការជ្រើសរើសនេះមានសារៈសំខាន់ និងត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្ពុជា។

នៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួន លោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថា ក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរនៃការឈានជើងប្រឡូកក្នុង ការបម្រើជាតិ បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត មានភាពសកម្ម និង ជោគជ័យក្នុងការការពារអធិបតេយ្យជាតិខ្មែរ និងបានចូលរួម ដោះស្រាយវិបត្តិជាច្រើន រួមមានគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្ក ឡើងដោយជំងឺកូវីដ១៩ ហើយនេះគឺជាគុណសម្បត្តិដែល ដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការ។ លើសពីនេះទៀត បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះស្អាតស្អំ។ នេះជាគុណសម្បត្តិដ៏ សំខាន់សម្រាប់អ្នកបន្តវេនដឹកនាំក្នុងបរិបទសង្គមដែលពោរ ពេញដោយពាក្យចចាមអារាមអំពីអំពើពុករលួយ (ទោះពិត ក្តី មិនពិតក្តី) មានកម្រិតខ្ពស់។

លោកលើកឡើងថា ជាការពិត ការវិនិច្ឆយចុងក្រោយលើការជ្រើសរើសបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំនាពេលអនាគតគឺជា តួនាទីរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុង ពេលនេះ សញ្ញាណទាំងអស់បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា  បោះឆ្នោតជ្រើសរើសបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដើម្បីបន្តដឹកនាំ កម្ពុជាជាជម្រើសដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *