នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចាកចេញពីកម្ពុជាហើយ ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅមីយ៉ាន់ម៉ា

ថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ  ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចាកចេញពីកម្ពុជាហើយ ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច និងនាំជំនួយសម្ភារវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនទៅប្រគល់ជូន សាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *