សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅសារធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅសារធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

រូបភាពវីដេអូ : ទទក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *