មានមនុស្ស៧នាក់បានស្លាប់ និង១៨នាក់រងរបួស ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសចំនួន១៥លើក នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ

(ភ្នំពេញ)៖ បើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ។ មានមនុស្ស៧នាក់បានស្លាប់ និង១៨នាក់រងរបួស ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសចំនួន១៥លើក ។

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ កើនឡើងដោយសារ៖ ការបើកបរល្បឿនលឿន, ប្រជែង, មិនប្រកាន់ស្តាំ, បត់គ្រោះថ្នាក់, ស្រវឹងជាដើម៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *