កិច្ចចរចារវាង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស អ៊ុយក្រែន លោក Kuleba និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី លោក Lavrov ជុំទីមួយនៅទីក្រុង Antalya ប្រទេសតួកគី បានបញ្ចប់ ដោយមិនសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ នោះទេ

កិច្ចចរចារវាង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស អ៊ុយក្រែន លោក Kuleba និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី លោក Lavrov ជុំទីមួយនៅទីក្រុង Antalya ប្រទេសតួកគី បានបញ្ចប់ ដោយមិនសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ នោះទេ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *