កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែន ជាង៨៥០នាក់ ត្រូវបានប៉ូលិសចាប់ខ្លួន នៅជុំវិញទីក្រុងចំនួន 37 ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែន ជាង៨៥០នាក់ ត្រូវបានប៉ូលិសចាប់ខ្លួន នៅជុំវិញទីក្រុងចំនួន 37 ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី៕

 

ប្រភព៖ CNN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *