លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ានិត អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការពារជាតិ នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ មីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានអញ្ជើញធ្វើជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំចារកម្មអាស៊ានលើកទី១៩ ក្រោមមូលបទ «សាមគ្គី ដើម្បីសេចក្តីសុខប្រកបដោយភាពសុខដុម»

លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ានិត អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការពារជាតិ នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ មីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានអញ្ជើញធ្វើជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំចារកម្មអាស៊ានលើកទី១៩ ក្រោមមូលបទ «សាមគ្គី ដើម្បីសេចក្តីសុខប្រកបដោយភាពសុខដុម»។ កិច្ចប្រជុំចារកម្មអាស៊ានលើកទី១៩នេះដែរ ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងកងទ័ពរបស់បណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *