លោក Fumio Kishida កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ បានប្រាប់សមភាគីឥណ្ឌា លោក Narendra Modi ថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន បានបណ្តាលឲ្យរង្គោះរង្គើដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃសណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិ

លោក Fumio Kishida កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ បានប្រាប់សមភាគីឥណ្ឌា លោក Narendra Modi ថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន បានបណ្តាលឲ្យរង្គោះរង្គើដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃសណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិ និងបានទាមទារឱ្យមានការឆ្លើយតបដ៏ច្បាស់លាស់មួយ។