ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ២១ (តាខ្មៅ-ជ្រៃធំ)

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ២១ (តាខ្មៅ-ជ្រៃធំ)

 

ដោយសារតែការវាយលុកកូវីដ-១៩ ការសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ២១នេះត្រូវបានពន្យាពេលដល់ទៅ ១ឆ្នាំ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងបានសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។