លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអំពាវនាវសារជាថ្មីឱ្យបញ្ចប់សង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែន ជាបន្ទាន់ ខណៈប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកំពុងរស់នៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់

(UN)៖ បើតាមការផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអំពាវនាវសារជាថ្មីឱ្យបញ្ចប់សង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែន ជាបន្ទាន់ ខណៈប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកំពុងរស់នៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់។

លោក Antonio Guterres បានបញ្ជាក់ថា «សង្រ្គាមដែលកំពុងបន្តកើតមាន នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន វាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានខាងសីលធម៌, គ្មានហេតុផលទាំងនយោបាយ និងយោធា»