លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិក កាលពីយប់ថ្ងៃពុធ បានមកដល់ទីក្រុង Brussels  ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្ទាន់របស់អង្គការ NATO ស្តីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន

លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិក កាលពីយប់ថ្ងៃពុធ បានមកដល់ទីក្រុង Brussels  ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្ទាន់របស់អង្គការ NATO ស្តីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន។

ប្រភព៖ AP