លោកJoe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិក បានប្រាប់ទាហានអាម៉េរិក ដែលទទួលបន្ទុកបេសកកម្មរារាំង នៅជិតព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែនថា ផលវិបាកក្នុងជម្លោះដ៏ក្តៅគគុកនៅចម្ងាយ 50 ម៉ាយ អាចនឹងជះឥទ្ធិពលនៅជុំវិញពិភពលោក

លោកJoe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិក បានប្រាប់ទាហានអាម៉េរិក ដែលទទួលបន្ទុកបេសកកម្មរារាំង នៅជិតព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែនថា ផលវិបាកក្នុងជម្លោះដ៏ក្តៅគគុកនៅចម្ងាយ 50 ម៉ាយ អាចនឹងជះឥទ្ធិពលនៅជុំវិញពិភពលោក។

 

ប្រភព៖​ Reuters