លោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងតំណាងស្ថានទូតចិន ប្រចាំកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញទៅទទួលការមកដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០៥លានដូស ជាជំនួយរបស់សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

លោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងតំណាងស្ថានទូតចិន ប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៩ និង២០នាទីស្អែកនេះ នឹងអញ្ជើញទៅទទួលការមកដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០៥លានដូស ជាជំនួយរបស់សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។