ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះ ដែលប៉ះពាល់ក្នុងគំរោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងខេត្តសៀមរាប សុខចិត្តទៅនៅវត្ត ហើយបានប្រគល់ដីជូនអាជ្ញាធរវិញ

ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សែ និងសមិទ្ធផល នៃការស្តារ និងកែលម្អដងស្ទឹងសៀមរាប៖ ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះ ដែលប៉ះពាល់ក្នុងគំរោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងខេត្តសៀមរាប សុខចិត្តទៅនៅវត្ត ហើយបានប្រគល់ដីជូនអាជ្ញាធរវិញ។