ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ផ្លែផ្កានៃសន្តិភាព អនុញ្ញាតឱ្យកម្ពុជាយើងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ

ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សែ និងសមិទ្ធផល នៃការស្តារ និងកែលម្អដងស្ទឹងសៀមរាប៖ ផ្លែផ្កានៃសន្តិភាព អនុញ្ញាតឱ្យកម្ពុជាយើងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ។