ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ បើមានអគារខ្ពស់ៗនោះ អង្គរវត្តយើងនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សែ និងសមិទ្ធផល នៃការស្តារ និងកែលម្អដងស្ទឹងសៀមរាប៖ បើមានអគារខ្ពស់ៗនោះ អង្គរវត្តយើងនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ។