នៅទីក្រុង Lviv ទៀនរាប់រយដើមត្រូវបានអុជកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារ ភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែន  ដើម្បីគោរពដល់ជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសនេះ

នៅទីក្រុង Lviv ទៀនរាប់រយដើមត្រូវបានអុជកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារ ភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែន  ដើម្បីគោរពដល់ជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសនេះ។ រូបភាពសោកសង្រេងនៃអ្វីដែលមើលទៅដូចជាការសម្លាប់រង្គាលជនស៊ីវិល ធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅទីក្រុង Bucha មុនពេលពួកគេដកខ្លួនចេញពីជាយក្រុងគីវ បានបង្កឱ្យមានកំហឹងនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាសកលលោក៕