ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Iryna Vereshchuk បានធ្វើការអំពាវនាវបន្ទាន់មួយដល់ប្រជាជន បន្ទាប់ពីអភិបាលក្រុង Luhansk ភាគខាងកើតបានជំរុញឲ្យប្រជាជនភៀសខ្លួន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Iryna Vereshchuk បានធ្វើការអំពាវនាវបន្ទាន់មួយដល់ប្រជាជន បន្ទាប់ពីអភិបាលក្រុង Luhansk ភាគខាងកើតបានជំរុញឲ្យប្រជាជនភៀសខ្លួន។ អ៊ុយក្រែនកំពុងព្រមានជនស៊ីវិល នៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសឲ្យជម្លៀសខ្លួនចេញ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ខណៈការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ី ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាន់តែខ្លាំងឡើង នឹងព្យាយាមបិទផ្លូវការជម្លៀសប្រជាជន៕