កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ លោក Imran Khan នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីដំណែង

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ លោក Imran Khan នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីដំណែង នៅពេលដែលលោកបានបាត់បង់សេចក្តីទុកចិត្ត លើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភា ខណៈក្រុមដៃគូចម្រុះដកខ្លួនចេញដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ និងមិនគោរពតាមការសន្យាយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួន៕

 

ប្រភព៖ Reuters