លោក Anatoly Antonov ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​រុស្ស៊ី​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រាប់ Newsweek ថា លោក​ខាង​លិច​កំពុង​រករឿង​រុស្ស៊ី​

រុស្ស៊ី៖ លោក Anatoly Antonov ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​រុស្ស៊ី​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រាប់ Newsweek ថា លោក​ខាង​លិច​កំពុង​រករឿង​រុស្ស៊ី​។ លោក Anatoly Antonov បានព្រមាន​ថា ​សកម្មភាព​បែបនេះ​គឺ​គ្រោះថ្នាក់​ណាស់​។ វា​អាច​នាំ​ឲ្យ​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​ដើរចូល​ទៅ​រក​ការ​ប្រឈម​ដាក់គ្នា​ខាង​យោធា​ដោយ​ផ្ទាល់​៕