កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ កងកម្លាំង​រុស្ស៊ី​បាន​បង្កើន​ការ​រុល​ទៅ​មុខ ដណ្ដើម​យក​តំបន់​ភាគ​ខាង​ត្បូង​នៃ​ទីក្រុង​កំពង់ផែ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ Mariupol

អ៊ុយក្រែន៖ ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ កងកម្លាំង​រុស្ស៊ី​បាន​បង្កើន​ការ​រុល​ទៅ​មុខ ដណ្ដើម​យក​តំបន់​ភាគ​ខាង​ត្បូង​នៃ​ទីក្រុង​កំពង់ផែ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ Mariupol។ លោក​ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelenskyy បាន​និយាយ​ថា សង្គ្រាម​កំពុង​បោះជំហាន​ទៅកាន់​ដំណាក់កាល​ថ្មី​នៃ​ភាព​ភ័យខ្លាច៕