លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី បាននិយាយកាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ថា ​ទណ្ឌកម្ម​ដែល​អនុវត្ត​ដោយ​ប្រទេស​លោក​ខាង​លិច​មក​លើ​រុស្ស៊ី​បាន​បរាជ័យ​

រុស្ស៊ី៖ លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី បាននិយាយកាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ថា ​ទណ្ឌកម្ម​ដែល​អនុវត្ត​ដោយ​ប្រទេស​លោក​ខាង​លិច​មក​លើ​រុស្ស៊ី​បាន​បរាជ័យ​ យុទ្ធសាស្ត្រ​វាយប្រហារ​ភ្លាមៗ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ចមិន​ដំណើរការ​នោះទេ ហើយ​អ្នក​ផ្ដួចផ្ដើម​ខ្លួន​ឯង​បាន​ខាតបង់​ធំ​ និង​កំណើន​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើ ជាមួយសក្ដានុពល​សេដ្ឋកិច្ច​កាន់តែ​ធ្លាក់​យ៉ាប់យ៉ឺន​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​បណ្ដា​ប្រទេស​នៅ​អឺរ៉ុប​៕​