​ ​អ៊ុយក្រែន៖ លោក Griffiths បាន​និយាយ​ថា ក្បួន​រថយន្ត​ផ្តល់​ជំនួយ​មិន​ដំណើរការ​ទៅដល់​ប្រជាជន ដែល​រង​ផលប៉ះពាល់​នោះ​ទេ

​អ៊ុយក្រែន៖ លោក Griffiths បាន​និយាយ​ថា ក្បួន​រថយន្ត​ផ្តល់​ជំនួយ​មិន​ដំណើរការ​ទៅដល់​ប្រជាជន ដែល​រង​ផលប៉ះពាល់​នោះ​ទេ ព្រោះ​ភាគី​ទាំងពីរ​មិន​ចុះសម្រុង​ជាមួយគ្នា ហើយ​ដាក់​កំហុស​ឲ្យ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក។

​លោក Matin Griffiths មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ទទួលបន្ទុក​ជំនួយ​មនុស្សធម៌​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ បាន​និយាយ​ថា ​រុស្ស៊ី និង​អ៊ុយ​ក្រែ​នចាំបាច់​ត្រូវ​រួមគ្នា និង​ចរចា​បទ​ឈប់​បាញ់​ដោយ​លទ្ធផល​ផ្លែផ្កា​ ដើម្បី​ឲ្យ​ក្បួន​រថយន្ត​ដឹក​ជំនួយ​មនុស្សធម៌​អាច​ចូល​ទៅ​ដល់​ជន​ស៊ីវិល​៕