លោក Pedro Sanchez នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញ គាំទ្រពេញទំហឹងផ្នែកយោធាដល់អ៊ុយក្រែន

លោក Pedro Sanchez នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញ គាំទ្រពេញទំហឹងផ្នែកយោធាដល់អ៊ុយក្រែន លោកបន្តថា សហភាពអឺរ៉ុប ក៏គាំទ្រនិងនៅជាមួយអ៊ុយក្រែនផងដែរ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញ បាននិយាយថា នាវាកងទ័ពជើងទឹកអេស្ប៉ាញ កំពុងដឹកជំនួយយោធាថ្មីទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញ ដើម្បីបានទៅដល់អ៊ុយក្រែន ថ្ងៃនេះពីទីក្រុងគីវ ខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែន ទាំងអស់ថា អ្នកមិននៅម្នាក់ឯងនោះទេ ៕