អ៊ុយក្រែន៖ រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមវាយឆ្មក់តាមអាកាស ៣៥លើកលើរោងចក្រ Azovstal ក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃ

អ៊ុយក្រែន៖ រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមវាយឆ្មក់តាមអាកាស ៣៥លើកលើរោងចក្រ Azovstal ក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃ។ អាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែន បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមវាយឆ្មក់តាមអាកាសចំនួន ៣៥លើកលើរោងចក្រដែកថែប Azovstal នៅទីក្រុង Mariupol កាលពី ២៤ម៉ោងកន្លងទៅនេះ៕