អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា ការដ្ឋានដែក Azovstal ដែលជាកន្លែងកាន់កាប់ចុងក្រោយរបស់អ៊ុយក្រែន នៅទីក្រុង Mariupol ត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ី បើកការវាយលុក ខ្លាំងឡើងៗ

អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា ការដ្ឋានដែក Azovstal ដែលជាកន្លែងកាន់កាប់ចុងក្រោយរបស់អ៊ុយក្រែន នៅទីក្រុង Mariupol ត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ី បើកការវាយលុក ខ្លាំងឡើងៗ។

 

ប្រភព៖ Aljazeera