លោក Ben Wallace រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ​ចក្រភព​អង់គ្លេស បានឱ្យដឹងថា លោកបានពិនិត្យ សម​យុទ្ធ​យោធា​ក្នុង​ប្រទេស​ហ្វាំ​ង​ឡង់​ភាគ​ខាងលិច ដែល​ចូលរួម​ដោយ​កងទ័ព​មកពី​ចក្រភព​អង់គ្លេស ឡា​ត​វី សហរដ្ឋអាមេរិក និង​​អេ​ស្តូ​នី​

ហ្វាំ​ង​ឡង់៖ ​លោក Ben Wallace រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ​ចក្រភព​អង់គ្លេស បានឱ្យដឹងថា លោកបានពិនិត្យ សម​យុទ្ធ​យោធា​ក្នុង​ប្រទេស​ហ្វាំ​ង​ឡង់​ភាគ​ខាងលិច ដែល​ចូលរួម​ដោយ​កងទ័ព​មកពី​ចក្រភព​អង់គ្លេស ឡា​ត​វី សហរដ្ឋអាមេរិក និង​​អេ​ស្តូ​នី​។ លោកបានបន្តថា ​ចំពោះ​ការ​គាំទ្រ​ដ៏​មុតមាំ ​នៃ​ប្រទេស​លោក​សម្រាប់​ប្រទេស​ហ្វាំ​ង​ឡង់ និង​ស៊ុយអែតដែល​មាន​លទ្ធភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ចូល​ជា​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​យោធា NATO ផងដែរ៕