រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម  ប្រកាសផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្តោះអាសន្នកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧  ចាប់ពីរង្វង់មូលស្ពានគីហ្សូណា  ដល់រង្វង់មូលត្រើង  ឃុំអូរស្វាយ  ស្រុកកំពង់សៀម ដើម្បីសម្រួលដល់ក្បួនដង្ហែសព  ឯកឧត្ដម  ហ៊ុន  ណេង  សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម

នៅថ្ងៃទី៩  ខែឧសភា  ឆ្នាំ ២០២២  ចាប់ពីម៉ោង៦ព្រឹក  ដល់ម៉ោង១០ព្រឹក   រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម  ប្រកាសផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្តោះអាសន្នកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧  ចាប់ពីរង្វង់មូលស្ពានគីហ្សូណា  ដល់រង្វង់មូលត្រើង  ឃុំអូរស្វាយ  ស្រុកកំពង់សៀម ដើម្បីសម្រួលដល់ក្បួនដង្ហែសព  ឯកឧត្ដម  ហ៊ុន  ណេង  សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម។