ក្រុមគោព្រៃជំទង់ ជម្រើសជាតិ U23 កម្ពុជា នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើម ប្រកួតនៅវេលាម៉ោង៤៖០០ល្ងាចថ្ងៃទី៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្នុងព្រឹត្តការណ៍ កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣១ ដោយត្រូវប្រកួតជាមួយ U23 ឡាវ នៅកីឡដ្ឋាន Thien Truong ប្រទេស វៀតណាម

ក្រុមគោព្រៃជំទង់ ជម្រើសជាតិ U23 កម្ពុជា នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើម ប្រកួតនៅវេលាម៉ោង៤៖០០ល្ងាចថ្ងៃទី៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្នុងព្រឹត្តការណ៍ កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣១ ដោយត្រូវប្រកួតជាមួយ U23 ឡាវ នៅកីឡដ្ឋាន Thien Truong ប្រទេស វៀតណាម ៕