សូមចូលរូមអបអរសាទរ កីឡាករ ជម្រើសជាតិ (ឃីកប៊ុកស៊ីង) ទូច រ៉ាឆាន់ ដែលបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ ក្នុងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរ មានឈ្មោះថា បឺត សង្ឃឹម បានឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយ ដោយបានយកឈ្នះ កីឡាករ ម៉ាឡេស៊ី មុននេះបន្តិច នៅព្រឹតិ្កការណ៍ កីឡា Sea Game លើកទី ៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម

សូមចូលរូមអបអរសាទរ  កីឡាករ ជម្រើសជាតិ (ឃីកប៊ុកស៊ីង)  ទូច រ៉ាឆាន់  ដែលបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ ក្នុងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរ មានឈ្មោះថា បឺត សង្ឃឹម បានឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយ ដោយបានយកឈ្នះ កីឡាករ ម៉ាឡេស៊ី  មុននេះបន្តិច នៅព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា Sea Game លើកទី ៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម ។