សូមចូលរូមអបអរសាទរ កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង) លន បញ្ញា បានឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយ បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះ កីឡាករ ថៃ នៅមុននេះបន្តិច នៅព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា Sea Game លើកទី ៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម

សូមចូលរូមអបអរសាទរ  កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង)  លន បញ្ញា  បានឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយ បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះ កីឡាករ ថៃ  នៅមុននេះបន្តិច នៅព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា Sea Game លើកទី ៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម ។