សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ ដោយបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅសណ្ឋាគារ Willard Intercontinental Hotel រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ ដោយបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅសណ្ឋាគារ Willard Intercontinental Hotel រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក។