សោកស្ដាយ កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង) កាន់ ម៉េងហុង បានត្រឹមមេដៃប្រាក់

សោកស្ដាយ កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង) កាន់ ម៉េងហុង បានត្រឹមមេដៃប្រាក់

សូមចូលរួមសោកស្ដាយ  កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង) កាន់ ម៉េងហុង បានបាត់បង់មេដៃមាស ហើយបានត្រឹមមេដៃប្រាក់ បន្ទាប់ពីបានចាញ់ កីឡាករ ថៃ  នៅមុននេះបន្តិច នៅព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា Sea Game លើកទី ៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម ។