នៅវេលាម៉ោង៩ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ គ្រោះថ្នាក់ដាច់ខ្សែយោងជណ្តើរយន្តនៅអាគារខ្ពស់ដែលកំពុងសាងសង់មួយ នៅតាមបណ្តោយផ្លូវសេតេ ក្នុងសង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ បណ្តាលឱ្យ កម្មករសំណង់ចំនួន០៣នាក់ បានស្លាប់ភ្លាមៗ នៅកន្លែងកើតហេតុ និង០២នាក់ទៀត ទទួលរងរបួសធ្ងន់

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ នៅវេលាម៉ោង៩ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ គ្រោះថ្នាក់ដាច់ខ្សែយោងជណ្តើរយន្តនៅអាគារខ្ពស់ដែលកំពុងសាងសង់មួយ នៅតាមបណ្តោយផ្លូវសេតេ ក្នុងសង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ បណ្តាលឱ្យ កម្មករសំណង់ចំនួន០៣នាក់ បានស្លាប់ភ្លាមៗ នៅកន្លែងកើតហេតុ និង០២នាក់ទៀត ទទួលរងរបួសធ្ងន់៕