កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ ក្រុមអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រទេសមួយចំនួនទៀត បានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៅទីក្រុងបាងកក ដើម្បីជាការបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ ក្រុមអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រទេសមួយចំនួនទៀត បានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៅទីក្រុងបាងកក ដើម្បីជាការបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន៕

ប្រភព Reuters