សូមចូលរួមទស្សនា ការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមយកមេដាយមាស រវាង (U23)ថៃ និង (U23)វៀតណាម នៅវេលាម៉ោង ១៩: 00 យប់នេះ ក្នុងព្រឹត្តការណ៍កីឡា ស៊ីហ្គេមលើកទី៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម

សូមចូលរួមទស្សនា ការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមយកមេដាយមាស រវាង (U23)ថៃ និង (U23)វៀតណាម នៅវេលាម៉ោង ១៩: 00 យប់នេះ ក្នុងព្រឹត្តការណ៍កីឡា ស៊ីហ្គេមលើកទី៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម ។