ជនសង្ស័យដែលបានសម្លាប់ប្រពន្ធដោយកាត់ក នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ  ត្រូវបានសមត្ថកិច្ច នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោក បញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់

(ភ្នំពេញ)៖  ជនសង្ស័យដែលបានសម្លាប់ប្រពន្ធដោយកាត់ក នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ  ត្រូវបានសមត្ថកិច្ច នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោក បញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់។