សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ័ស្អែកនេះ នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រ វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ័ស្អែកនេះ នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រ វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ។