លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ និង​ជា​ប្រេសិត​ពិសេស របស់​ប្រធាន​អាស៊ាន ស្ដីពី​មី​យ៉ាន់​ម៉ា បាន​ជម្រាបជូន ក្រុមប្រឹក្សា​រដ្ឋបាល​រដ្ឋ (SAC) នៃ​សហភាព​មី​យ៉ាន់​ម៉ា នូវ «​ក្តីកង្វល់​យ៉ាងខ្លាំង របស់​សហសេវិក​អាស៊ាន​» ចំពោះ​របាយការណ៍ ស្ដីពី​ការផ្ទេរ​លោកស្រី អោ​ង​សាន ស៊ូ​ជី ពី​លំនៅដ្ឋាន​ទៅកាន់​ពន្ធនាគារ នៅក្នុង​ទីក្រុង​ណៃ​ពិដោ និង​បាន​ទទូច​ឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សា​រដ្ឋបាល រដ្ឋ សម្របសម្រួល ដល់​ការបញ្ជូន​លោកស្រី ត្រឡប់​ទៅ​លំនៅដ្ឋាន ដែលជា​ទីតាំង​លោកស្រី ត្រូវបាន​ឃុំខ្លួន ពីដំបូង​

ភ្នំពេញ៖ លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ និង​ជា​ប្រេសិត​ពិសេស របស់​ប្រធាន​អាស៊ាន ស្ដីពី​មី​យ៉ាន់​ម៉ា បាន​ជម្រាបជូន ក្រុមប្រឹក្សា​រដ្ឋបាល​រដ្ឋ (SAC) នៃ​សហភាព​មី​យ៉ាន់​ម៉ា នូវ «​ក្តីកង្វល់​យ៉ាងខ្លាំង របស់​សហសេវិក​អាស៊ាន​» ចំពោះ​របាយការណ៍ ស្ដីពី​ការផ្ទេរ​លោកស្រី អោ​ង​សាន ស៊ូ​ជី ពី​លំនៅដ្ឋាន​ទៅកាន់​ពន្ធនាគារ នៅក្នុង​ទីក្រុង​ណៃ​ពិដោ និង​បាន​ទទូច​ឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សា​រដ្ឋបាល រដ្ឋ សម្របសម្រួល ដល់​ការបញ្ជូន​លោកស្រី ត្រឡប់​ទៅ​លំនៅដ្ឋាន ដែលជា​ទីតាំង​លោកស្រី ត្រូវបាន​ឃុំខ្លួន ពីដំបូង​។​